Senior NoSQL DBA

#Apache Cassandra #ElasticSearch #Linux #AWS #Kafka #PostgreSQL